เรื่องน่ารู้ สัญญาอนุญาต Creative Commons

เครื่องหมายสนธิสัญญา

เครื่องหมายสัญลักษณ์สัญญาอนุญาตครีเคทีฟคอมมอนส์ มี 4 แบบ ได้แก่

รูปภาพคำย่อความหมาย
Attribution
BY
อ้างแหล่งที่มา
NonCommercial
NC
ห้ามใช้เพื่อการค้า
No Derivative Works
ND
ห้ามดัดแปลง
Share Alike
SA
ต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาชนิดเดียวกัน

เมื่อสัญลักษณ์ทั้ง 4 แบบ สามารถนำมารวมกันเพื่อระบุเงื่อนไข ที่ใช้ 6 แบบ คือ

รูปภาพคำย่อความหมาย
Attribution
CC-BY
สามารถ เผยแพร่ได้
สามารถ ดัดแปลงได้
ต้อง อ้างแหล่งที่มา
Attribution
CC-BY-NC
สามารถ เผยแพร่ได้
สามารถ ดัดแปลงได้
ต้อง อ้างแหล่งที่มา
ห้าม ใช้เพื่อการค้า
Attribution
CC-BY-ND
สามารถ เผยแพร่ได้
ห้าม ดัดแปลง
ต้อง อ้างแหล่งที่มา
Attribution
CC-BY-SA
สามารถ เผยแพร่ได้
สามารถ ดัดแปลงได้
ต้อง เผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน
Attribution
CC-BY-NC-ND
สามารถ เผยแพร่ได้
ห้าม ดัดแปลง
ต้อง อ้างแหล่งที่มา
ห้าม ใช้เพื่อการค้า
Attribution
CC-BY-NC-SA
สามารถ เผยแพร่ได้
สามารถ ดัดแปลงได้
ต้อง เผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน

แหล่งที่มาของข้อมูล