บทที่ 2.2 เรื่อง สาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์

ออกแบบเทคโนโลยี ม.1

หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยี

บทที่ 1.1 เรื่อง ความหมายของเทคโนโลยี
บทที่ 1.2 เรื่อง รูปแบบของเทคโนโลยี
บทที่ 1.3 เรื่อง ประเภทของเทคโนโลยี
บทที่ 1.4 เรื่อง ประโยชน์ของเทคโนโลยี
บทที่ 1.5 เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยี

หน่วยที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยี

บทที่ 2.1 เรื่อง ระบบ
บทที่ 2.2 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

บทที่ 3.1 เรื่อง วัสดุ
บทที่ 3.2 เรื่อง อุปกรณ์ในการสร้างเทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 เรื่อง กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 4.1 เรื่อง กลไกล้อและเพลา
บทที่ 4.2 เรื่อง วงจรไฟฟ้า

หน่วยที่ 5 เรื่อง เทคโนโลยี

บทที่ 5.1 เรื่อง กระบวนการทางเทคโนโลยี
บทที่ 5.2 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บทที่ 5.3 กรณีศึกษาที่ 1 เรื่อง การทำเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากขวดพลาสติก

 

สาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์

00:00 – Step 0: Preparation

01:09 – Step 1: CPU Installation

02:36 – Step 2: Memory Installation

03:40 – Step 3: M.2 Drives Installation

04:40 – Step 4: CPU Cooler Installation

06:16 – Step 5: Motherboard Installation

07:31 – Step 6: Graphics Card Installation

08:34 – Step 7: Storage Installation

09:20 – Step 8: Power Supply Installation

10:40 – Step 9: Front Panel Cables

11:32 – Step 10: Cable Management

12:28 – Step 11: Software Setup